• What does ZPK Stand For?

    For ZPK we have found 13 definitions.

  • What does ZPK mean? We know 13 definitions for ZPK abbreviation or acronym in 3 categories. Possible ZPK meaning as an acronym, abbreviation, shorthand or slang term vary from category to category. Please look for them carefully.

ZPK Stands For:

All acronyms (13)Airports & Locations Business & Finance Common Government & Military Medicine & Science (1)Chat & Sub Cultures Education Schools (1)Technology, IT etc. (1)
RankAbbreviationMeaning
*****ZPKZentrale Paritätische Kommission
  
*****ZPKZ-Firm Package
File extensions
  
*****ZPKZałęczańskiego Parku Krajobrazowego
  
*****ZPKZgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
  
*****ZPKZespół Parków Krajobrazowych
  
*****ZPKZipper Protein Kinase
  
*****ZPKZespołu Placówek Kultury
  
****ZPKZentrum Paul Klee
  
****ZPKZwiązku Pracodawców Kolejowych
  
****ZPKZutt and Partner Kommunikation
  
***ZPKZakłady Produkcji Kruszyw
  
***ZPKZentrale Paritätische Kontrollstelle
  
*ZPKZagrebackog Plivackog Kluba