Locations, Regional & international >> Polish Abbreviations

Look through 38 acronyms and abbreviations related to Polish:

ESZ Europejskiej Strategii Zatrudnienia    
FRSE Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji    
GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad    
GROM Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego    
IP Instytut Północny    
IPIP I'm Polish and I'm Proud    
IRSI Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego    
JLB Jedność Lojalność Braterstwo    
JOW Jednomandatowych Okregów Wyborczych    
KD&RCP Kontrola Dostępu i Rejestracja Czasu Pracy    
KZNH Kościół Zielonoświątkowy w Krakowie Nowej Hucie    
MBWW Matki Bożej Wspomożenia Wiernych    
MPK Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne    
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Rzeczypospolitej Polskiej)    
NP Na Przykład    
PASM Polsko Amerykaski System Medyczny    
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności    
PKDM Praktyczne kwalifikacje dla młodych    
PKP Polskie Koleje Panstwowe    
PKSI Prosy Katalog Stron Internetowych    
POWP Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości    
PTPV Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki    
PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (Polish: Polish Tourist Country-Lovers' Society)    
SPDN Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym    
SSWN System sygnalizacji włamania i napadu    
SSWP Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego    
STBS Sokołowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego    
TPDW Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły    
URTIP Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty    
WSGN Wyzsza Szkola Gospodarowania Nieruchomosciami (Polish: School of Real Estate Management)    
ZBC Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa    
ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich    
ZHPNL Zwiazek Harcerstwa Polskiego na Litwie    
ZIPB Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa    
ZSP Zrzeszenie Studentów Polskich (Polish: Polish Students' Association)    
ZSP Związek Syndykalistów Polski    
ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej    
ZZM Związek Zawodowy Maszynistów