• What does ZOW Stand For?

    For ZOW we have found 11 definitions.

  • What does ZOW mean? We know 11 definitions for ZOW abbreviation or acronym in 5 categories. Possible ZOW meaning as an acronym, abbreviation, shorthand or slang term vary from category to category. Please look for them carefully.

ZOW Stands For:

All acronyms (11)Airports & Locations (1)Business & Finance Common (1)Government & Military (1)Medicine & Science Chat & Sub Cultures (1)Education Schools (1)Technology, IT etc.
RankAbbreviationMeaning
*****ZOWZoids Online Wars
  
****ZOWZespołu Ognisk Wychowawczych
  
***ZOWZumwalt's Own Words
  
**ZOWZwiązek Organizacji Wojskowej
  
**ZOWZinfandel on the Web
  
**ZOWZuliefermesse Ost-Westfalen
  
**ZOWZarząd Oddziału Wojewódzkiego
  
*ZOWZombies on Weed
  
*ZOWZone of Wellness
  
*ZOWZulieferermesse Ost-Westfalen
  
*ZOWZweibrcken Airport